Vážení športovci, milí športoví priatelia,

nie náhodou sa hovorí, že úspech sa skladá z motivácie, snov, ale aj úsilia. Ak sa k tejto kombinácii pridá aj podpora blízkeho či širšieho okolia a sú na to vytvorené aj podmienky, ktoré pomáhajú rozvíjať talent, máme možnosť tešiť sa z takých športových vzorov, akí si každoročne preberajú ocenenia Najlepší športovec roka.

Je mi veľkou cťou, že túto tradíciu v Prešove píšeme už 57 rokov. Počas nej sme sa stali mestom, ktoré môže byť právom hrdé na svoju pevnú a úspešnú športovú minulosť. Sme však aj mestom, ktoré si ctí aj mená športovcov a športových klubov, ktoré aktuálne dosahujú vrcholové úspechy na národnej či medzinárodnej športovej scéne.

Ďakujem preto všetkým, ktorí sa na organizovaní tohto úctyhodného a dôstojného podujatia s názvom Športovec roka už 57 rokov podieľajú.

Náš obdiv i poďakovanie však patrí aj Vám, milí športoví priatelia, kedy Vaše víťazstvá vytvárajú ďalšie historické medzníky v tejto oblasti a šíria tým dobré meno mesta Prešov na slovenskej i medzinárodnej mape športu.

Dovoľte mi preto zaželať Vám všetkým do ďalšieho obdobia pevné zdravie, určite aj trošku šťastia, pevné úsilie pri napĺňaní cieľov i zdolávaní športových prekážok a nech sa športová atmosféra fair play a radosť z Vašich víťazstiev pretaví aj do osobných životov.

Prajem všetko dobré,

Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov