Do mozaiky stálych spoločenských podujatí v Prešove patrí anketa o najúspešnejších športovcov a športové družstvá dospelých a mládeže. Má bohatú tradíciu. Tá sa začala písať v roku 1961, keď z iniciatívy redaktorov Prešovských novín ich čitatelia predložili svoje prvé návrhy na miesta do rebríčka desiatich najúspešnejších športovcov Prešovského okresu.

V roku 1964 sa spoluorganizátorom ankety stal aj Okresný výbor Československého zväzu telesnej výchovy v Prešove.
Po roku 1970 sa slávnostné vyhlasovanie výsledkov ankety stalo významnou športovo-spoločenskou udalosťou. V ankete sa objavili nielen najúspešnejšie družstvá dospelých, ale aj mládeže. K organizátorom pribudla aj komisia pre mládež a telesnú výchovu Okresného národného výboru v Prešove.

Po hlbokých spoločenských, politických a ekonomických zmenách v roku 1989 anketu organizovali Okresný a Mestský úrad v Prešove, Okresný útvar Slovenského združenia telesnej kultúry a Olympijský klub Prešov. Po zmenách v územno-správnom členení Slovenska anketu organizuje Mesto Prešov v spolupráci s prešovskými športovými novinármi. Ocenenia dostávali aj jubilujúce prešovské športové osobnosti, v roku 2011 vznikla Sieň slávy prešovského športu (virtuálna), v decembri 2019 bola na pôde prešovskej radnice otvorená reálna Sieň slávy prešovských športu – bolo do nej uvedených pätnásť osobností.

Žezlo najúspešnejšieho športovca v 1. ročníku ankety za rok 1961 patrí legende prešovského plávania Mirianne Brtkovej.