Vážení športovci, milí fanúšikovia a všetci priatelia športu,

pri sledovaní výnimočných športových výkonov mi ako prvé napadne slovo uznanie. V médiách často obdivujeme neuveriteľný talent, silu, vytrvalosť, no najmä veľké odhodlanie športovcov. Len málokedy si predstavíme, koľko náročných tréningov predchádzalo profesionálne a poctivo podanému výkonu. Práve to je dôkazom, že športovci si zaslúžia uznanie celej spoločnosti.

Je mi veľkou cťou, že v Prešove už po päťdesiaty ôsmy raz oceňujeme tých najlepších, ktorí píšu športový príbeh Prešova, ale aj celého Slovenska, tešia nás svojimi úžasnými výkonmi a reprezentujú naše mesto doma aj v zahraničí.

Ďakujem všetkým organizátorom a tým, ktorí sa spolupodieľajú na príprave podujatia Športovec roka. Je totiž nielen ocenením tých, ktorí zbierajú úspechy pre Prešov, ale najmä uznaním ich kvalít, talentu a odhodlania.

Vážení športovci, mesto Prešov je na Vás hrdé a váži si Vaše úsilie, ktoré je často sprevádzané prekonávaním mnohých prekážok. V športovej histórii nášho mesta má však nenahraditeľné miesto.

Prajem Vám najmä pevné zdravie, veľa ďalších úspechov, radosti z víťazstiev a veľa motivácie a trpezlivosti pri dosahovaní Vašich športových i osobných cieľov. Pretože, ako raz povedal azda najznámejší český atlét Emil Zátopek: „Športovec musí bežať s nádejou v srdci a snami v hlave.“

Andrea Turčanová
primátorka mesta Prešov